Dýňobraní

Téměř na měsíc Banín nezvykle ožil.

Park, vyzdobený dýněmi a různými výtvory z dýní lákal k odpolední procházce. Děti řádily mezi dýněmi všech velikostí a tvarů. Někteří kolemjdoucí se přímo zapojili do výzdoby parčíku. Do obce zamířili i lidé z okolí, aby se pokochali neobvyklou podívanou. Dýně všude kam se podíváš. Banín se tou nádherou doslova rozzářil.

Banínské dýňobraní, to není jen vyzdobená náves, ale také zábavné odpoledne pro malé i velké. Hravé, trošku strašidelné, hlavně plné legrace. Čtyři družstva bojovala o sladkou výhru a na jejich zápolení dohlíželi strašáci, které děti před soutěžením samy vytvořily. A po setmění nechyběl lampionový průvod.

Děkujeme paní Janků a paní Bošové, které nám upekly sladkou odměnu pro soutěžící.

Také děkujeme všem našim příznivcům za podporu a pomoc.

A díky patří zejména panu Kovářovi, který každý rok vypěstuje obrovské množství dýní a má tak velkou zásluhu na tom, že se dýňobraní stalo krásnou banínskou tradicí.

 

Nezávisle závislí